:: tengwar w quenyi

Wykorzystanie tengwarów w języku quenejskim przedstawiłem już w tabeli obrazującej układ podstawowych znaków. W tym języku większość słów kończy się samogłoską, zatem obowiązuje zasada zapisu tehty nad poprzednią tengwą. Pewien wyjątek stanowią długie samogłoski zawsze zapisywane nad długim nośnikiem a nie nad tengwą. Drugi wyjątek to zapis sześciu dyftongów - tehtę a lub e zapisuje się nad tengwą yanta lub úre niezależnie od poprzedzającej ją spółgłoski:

ai oi ui au eu iu

Dźwięk y występujący po spółgłoskach r, l albo n zapisuje się jako dwie kropki poniżej tengwy; natomiast w innych przypadkach zapisuje się go przy użyciu tengwy anna:

Bardzo ciekawe jest w quenejskim podejście do samogłoski a. Ponieważ samogłoska ta występuje w quenyi bardzo często stosuje się wspomnianą zasadę uproszczenia zapisu poprzez cyrkumfleks zamiast trzech kropek. Jest to praktyka stosowana w różnych językach, jednak w quenyi uproszczenie zapisu a jest posunięte do tego stopnia, że z tehty tej można w ogóle zrezygnować. W „Dodatku E” do „Władcy Pierścieni” J.R.R.Tolkien podaje sposób zapisu słowa calma (q. „lampa”, również nazwa 3 tengwy) w postaci samych spółgłosek: clm (calma + lambe + malta). Poprawne odczytanie tego słowa nie jest trudne przy założeniu, że w quenyi nie ma słów rozpoczynających się od cl i kończących samym m - samogłoska a jest więc dodawana domyślnie po każdej spółgłosce. Alternatywne słowo calama, które również mogłoby powstać w ten sposób po prostu nie istnieje.

Dźwięki s i ss zapisywane są jako silme i esse lub w postaci odwróconej (w wersji -nuquerna) w zależności od umieszczenia tehty, tak aby tengwa i tehta nie nachodziły na siebie.

Dźwięk r jest zapisywany jako tengwa rómen jeżeli następną literą jest samogłoska lub w przeciwnym przypadku jako óre (zwłaszcza na końcu wyrazu).

Ponieważ Tengwar Fëanora powstał głównie w celu zapisu quenyi, w języku tym praktycznie nie stosuje się żadnych dodatkowych znaków pochodzących spoza podstawowego zestawu.

do góry