:: kaligrafia

Konstrukcja znaków tengwaru jest na tyle prosta, że umożliwia stworzenie wielu stylów pisma — jeżeli tylko telco oraz lúva będą rozpoznawalne, kształt czcionki może być praktycznie dowolny. J.R.R.Tolkien używał różnych stylów w różnych publikacjach, listach i na ilustracjach. Najczęściej spotykany jest styl taki jak w prezentuje tabela tengwarów w dodatku E do „Władcy Pierścieni” — „formal book-hand style”. Taką samą czcionką został napisany również list do Hugh Brogana i wiele innych publikacji. Jest to zatem styl używany do „normalnego pisania” i może wyglądać na przykład tak:

Elen sila lumenn omentielvo
Elen síla lúmenn omentielvo

Inny styl również stosowany przez Tolkiena charakteryzuje się „zaostrzeniem” wszystkich łuków. Taki styl był przez Tolkiena często stosowany do nagłówków (np. tytuł „Namárië” w „The Road Goes Ever On”) lub do innych wyróżnień, inicjałów itp. w tekście pisanym „normalną” czcionką.

Elen sila lumenn omentielvo
Elen síla lúmenn omentielvo

Zupełnie inny styl kaligraficzny przedstawia inskrypcja na Pierścieniu Rządzącym — użyta tam została kursywa o cienkich liniach oraz przesadnie wydłużonych i wygiętych telco. Poszczególne tengwary często łączą się ze sobą, a tehtary będące łukami (u i o) dotykają tengwy poniżej. Efekt pisania takim stylem może być na przykład następujący:

Elen sila lumenn omentielvo
Elen síla lúmenn omentielvo

W inskrypcji na Drzwiach Durina można zauważyć jeszcze inny styl — wszystkie znaki są tam wykonane miękką linią z powstawaniem charakterystycznych pętli na tengwarach o podwójnym łuku. Próbę uzyskania podobnego efektu przedstawiam poniżej:

Elen sila lumenn omentielvo
Elen síla lúmenn omentielvo

Na podstawie stylów kaligraficznych zaprezentowanych w pracach J.R.R.Tolkiena powstają kolejne, np.:

Elen sila lumenn omentielvo

Elen sila lumenn omentielvo

Następne trzy przykłady (również nakreślone moją niewprawną ręką) prezentują style pisma Fëanora oparte na pracach Daniela Andriësa (do obejrzenia w sekcji kaligraficznej Gwaith-i-Phethdain[->] oraz w galerii):

Elen sila lumenn omentielvo

Elen sila lumenn omentielvo

Elen sila lumenn omentielvo


Często stosowanym zabiegiem poprawiającym efekt wizualny pisma tengwarowego jest stosowanie innego koloru dla tehtarów i tengwarów - np. czerwone tehtary przy czarnych tengwarach:

Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tielyanna nu vilya
Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tielyanna nu vilya

W galerii przedstawiony jest inny zapis powyższego tekstu stworzony przez Daniela Andriësa. Prezentuje on stworzony przez niego styl „Elven Scribal Hand” oraz dodatkowo widać tam stosowaną często metodę ozdobnego wyróżniania wielkich liter (w tym przypadku początek zdania oraz słowo „Valar”).

do góry