:: konstrukcja

Tengwar Fëanora nie może być dosłownie nazwany alfabetem — jest to raczej zestaw znaków reprezentujących głoski, które mogą być dosyć dowolnie wykorzystywane w różnych językach. Na system pisma tengwarowego składa się kilka grup znaków i symboli:

Tengwar (lub w wersji spolszczonej „tengwary”) to znaki podstawowe, które w zapisie większości języków reprezentują tylko spółgłoski. Wyjątek stanowi np. zapis języka sindarińskiego w sposób zwany pismem Beleriandu oraz „pełny” lub „alfabetyczny” zapis języka angielskiego, gdzie tengwary oznaczają również samogłoski.

Tehtar (lub „tehtary”) to znaki dodatkowe zapisywane przy tengwarach (nad, pod, obok) oznaczające samogłoski lub modyfikacje spółgłosek.

Zatem na tekst zapisany pismem Fëanora składa się ciąg tengwarów i towarzyszących im tehtarów. Znaki te składają się z przeważnie miękkich linii, w różnych grubościach i dlatego idealnie nadają się do kaligrafii i pisania na miękkich powierzchniach przy użyciu pędzla lub pióra (w przeciwieństwie np. do pisma runicznego cirth, które doskonale sprawdza się przy wykorzystaniu rylca na twardych powierzchniach jak kamień).