KTT podczas pracy.

Oryginalnie interfejs programu napisany jest w języku angielskim, jednak mechanizmy i18n KDE umożliwiają łatwe stworzenie dowolnej wersji językowej - tutaj język polski.
Podpowiedzi i opisy w dymkach (menu Pomoc / Co to jest? [Shift+F1]) dostępne dla większości elementów interfejsu rekompensują (mam nadzieję) brak jednolitego tekstu pomocy.
Konfiguracja programu - opcje transkrypcji.
KTT podczas pracy - interfejs w języku angielskim.
Komunikat błędu transkrypcji.