:: przykłady : język polski

Nie istnieją oczywiście żadne oficjalne przykłady zapisu języka polskiego tengwarem. Zostały jednak opracowane pewne zasady, które pozwalają zapisać dowolny tekst. Poniżej przedstawiam polskie tłumaczenie Zaklęcia Pierścienia zapisane z wykorzystaniem mojej metody, a na dole zapis wg metody Galadhorna. Inne przykłady zapisu języka polskiego tengwarem można znaleźć w galerii.

zaklęcie pierścienia po polsku - MiMaS mode
Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem,
Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach,
Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych,
Jeden dla Władcy Ciemności na czarnym tronie
W Krainie Mordor, gdzie zaległy cienie,
Jeden, by wszystkimi rządzić, Jeden, by wszystkie odnaleźć,
Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać
W Krainie Mordor, gdzie zaległy cienie.

(wg Marii Skibniewskiej)

Ten sam tekst zapisany z wykorzystaniem metody Galadhorna wygląda następująco:

zaklęcie pierścienia po polsku - Galadhorn mode

do góry