:: konstrukcja : interpunkcja

W tengwarze stosuje się stosunkowo mało znaków interpunkcyjnych - głównie do zaznaczenia początku i końca zdania, paragrafu lub całego tekstu. W tekstach pisanych spotykamy następujące znaki:

przecinek
kropka, średnik lub myślnik
kropka lub koniec paragrafu
koniec paragrafu
wykrzyknik
znak zapytania
nawias
otwierający lub zamykający

Znak paragrafu występuje w postaci krótkiej lub długiej a czasami nawet podwojonej (tak jak w inskrypcji na Pierścieniu). Często również spotyka się kombinacje wymienionych znaków, np. kropka + przecinek (trzy kropki) lub paragraf + kropka + przecinek (tylda i trzy kropki). Kombinacje takie wyrażają różne stany pośrednie (krótsze lub dłuższe przerwy) lub początek i koniec większych fragmentów tekstu, a czasem po prostu fantazję autora.