:: konstrukcja : cyfry

Eldarowie stosowali zarówno dziesiętny jak i dwunastkowy system liczenia, a więc 10 lub 12 różnych cyfr. Znaki reprezentujące cyfry wraz z nazwami w języku quenya przedstawia tabela:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A (10) B (11)
0
 
1
mine
2
atta
3
nelde
4
canta
5
lempe
6
enque
7
otso
8
tolto
9
nerte
A (10)
cainen
B (11)
minque
  mine atta nelde canta lempe enque otso tolto nerte cainen minque

W systemie dziesiętnym pisano dodatkowo kropkę nad każdą cyfrą (lub linię nad całą liczbą), natomiast w systemie dwunastkowym cyfrę oznaczano kropką lub kółkiem poniżej cyfry (ewentualnie linią poniżej całej liczby).

Liczby w tengwarze zapisywane są z zachowaniem zasady, że najmniej znacząca cyfra znajduje się z lewej strony, czyli jest pisana pierwsza (odwrotnie niż jesteśmy przyzwyczajeni). Na przykład: liczba 19740605 w systemie dziesiętnym zostanie zapisana jako 19740605 (base10) a liczba 69 w systemie dwunastkowym (wartość 81 w systemie dziesiętnym) jako69 (base12).

Dodatkowo istnieje możliwość używania kolejnych tengwarów od 1 do 24 (lub nawet do 36) jako liczb porządkowych, (analogicznie jak my używamy: a), b), c), ...) zaznaczając dodatkowo kreskę nad tengwą:

... ...
1. 2. 3. 24. 36.
a) b) c) x)  
I II III XXIV XXXVI